Ny prest til Trondheim stift

 

Etienne Caruana (foto: Mats Tande 2012-01-30)
P. Etienne Caruana

P. Etienne Caruana har den 1. juli 2007 tiltrådt som prest i Den katolske kirke i Midt-Norge. P. Caruana er født den 18. november 1965 i Sliema, Malta. Han ble ordinert til prest den 29. juni 1997 i Valetta, erkebispedømmet Malta.

Caruana studerte i perioden 1983-1989 rettsvitenskap, med avsluttende grad dr. juris (1989). Etter avslutning av doktorgraden arbeidet han i to år som advokat. Fra 1991 til 1996 studerte han teologi (Bachelor i teologi 1996). Han var kapellan fra 1997-2000 og sogneprest fra 2000-2007 på Malta.

P. Caruana er bosatt i Schirmersgt. 1 i Trondheim.

Melding fra Midt-Norge Stift (13. september 2007)

av Webmaster publisert 13.09.2007, sist endret 31.01.2012 - 11:51