Nyopprettet kommisjon i Oslo katolske bispedømme

May-Lisbeth Myrhaug

Kommisjonen for interreligiøs dialog

Oslo katolske bispedømme har med virkning fra den 15. november 2007 opprettet en Kommisjon for interreligiøs dialog. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har i denne sammenheng utnevnt de følgende medlemmer av kommisjonen, for en periode på fire år:

Kommisjonens leder, May-Lisbeth Myrhaug, har i flere år vært Oslo katolske bispedømmes representant i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL).

Kommisjonens kontaktinformasjon er:
E-postkid(at)okb(dot)katolsk(dot)no
Adresse  Oslo katolske bispedømme, Kommisjonen for interreligiøs dialog, Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon  22 60 51 01/95 13 34 80 (leder)

Kommisjonens mandat er:

  • Kommisjonen skal på oppdrag fra biskopen informere om Den katolske kirkes syn på andre religioner og på religionsdialog, samt oppmuntre katolikker til å engasjere seg i disse spørsmål
  • Kommisjonen skal ta initiativ til dialog med andre religioner
  • Kommisjonen skal være en ressursbank for de katolikker som er medlem av lokale dialoggrupper, samt arrangere seminarer innad i Kirken om religionsdialog
  • Kommisjonen skal regelmessig bidra med artikler og lignende om Kirkens syn på religionsdialog, både i dagspressen og aktuelle magasiner
  • Kommisjonen skal samarbeide med tilsvarende kommisjon i Stockholm katolske stift

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. november 2007)

av Webmaster publisert 09.11.2007, sist endret 09.11.2007 - 15:01