Kardinal Newman nærmer seg saligkåring

 

Kardinal John Henry Newman (1801-90). Portrett av John Everett Millais

Vatikanet (Zenit/KI) - Flere svært interessante saligkåringsprosesser nærmer seg nå sin avslutning. Kardinal José Saraiva Martins CMF har i et intervju med L'Osservatore Romano lettet litt på sløret når det gjelder noen få av de mer enn 2.200 sakene som i øyeblikket studeres av den kongregasjonen han er prefekt for. Blant de sakene han kom inn på, er den hellige Teresa av Lisieux' foreldre, den engelske kardinalen John Henry Newman, den seksårige Antonietta Meo og pave Johannes Paul II.

Kardinal Martins sa at saligkåringsprosessen for Ludvig Martin (Louis-Joseph-Stanislas) (1823-94) og Celia Guérin (Azélie-Marie) (Zélie) (1831-77) nå nærmer seg slutten. De var foreldrene til den hellige Teresa av Jesusbarnet (Thérèse de Lisieux) (1873-97), en av Kirkens største helgener og kirkelærere. Begges «heroiske dyder» ble anerkjent og de ble tildelt tittelen Venerabilis («Ærverdige») av Kirken den 26. mars 1994, det første skrittet på veien til saligkåring.

Antonietta Meo (Antonia, også kjent som Nennolina) (1930-37) var en seks år gammel jente som tålmodig og med godt humør gjennomlevde beinkreft før hun døde. Pave Benedikt XVI anerkjente hennes «heroiske dyder» så sent som den 17. desember 2007. Hun vil bli den yngste ikke-martyr som er saligkåret, til og med yngre enn seerbarna fra Fatima, de salige Frans og Hyacinta Marto (1908-19 / 1910-20).

En annen prosess som nærmer seg sin avslutning, gjelder kardinal John Henry Newman (1801-90), som ble ordinert til anglikansk prest i 1824, konverterte til Den katolske Kirke i 1845, ble presteviet i 1846 og ble kreert til kardinal i 1879. Pave Johannes Paul II (1978-2005) anerkjente hans «heroiske dyder» i 1991. «Jeg personlig håper at hans saligkåring kan skje svært snart, fordi det ville være svært viktig på det nåværende tidspunkt for den økumeniske vei», sa kardinal Martins. Det er også kjent at pave Benedikt svært gjerne ønsker å saligkåre Newman.

Kardinal Martins fikk også spørsmål om saken til pave Johannes Paul II. Han sa at alle dokumenter som er samlet i saken, nå er oversendt kongregasjonen i Roma. «For tiden forberedes positio [rapporten], som systematisk vil samle de mest relevante og meningsfulle elementene i prosessen. Dette er nødvendig for at teologene, kardinalene og biskopene som er medlemmer av Kongregasjonen, skal kunne evaluere pave Wojtylas praktisering av `heroiske dyder'. I øyeblikket snakker vi ikke om noen tidsplan».

Zenit/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (11. januar 2008)