Katolsk kapell i Kragerø

Kragerø får sitt eget katolske kapell. Kapellet, som blir i privat eie, skal disponeres av Vår Frue menighet (Porsgrunn) og ligger derved under sogneprest Reidar Voith sin jurisdiksjon.

Vår Frue menighet har rundt 1500 registrerte medlemmer, spredt over flere byer. Hovedtyngden følger demografien, og flest katolikker er det i byene Skien og Porsgrunn. Dessuten har man relativt store forsamlinger på Notodden og Rjukan - og i Kragerø. For ett år siden startet menigheten jevnlig messefeiringer i både Skien og Notodden. Nå blir det også månedlige messer i Kragerø, og første messe i det nye kapellet blir tirsdag 25. mars (3. påskedag) kl. 18.30. Kapellet innvies av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo fredag 25. april kl. 18.30. Deretter feires det messe hver første lørdag i måneden kl. 18.30. For vårens del er det da snakk om 3. mai og 7. juni.

Sognepresten har i en tid sondert terrenget for å låne/leie kirke i Kragerø, slik at de ca. 20/30 katolske husstandene i byen skal få større geografisk nærhet til messen. Ekteparet Olav og Tina Nguyen, som driver restauranten Tinas Wok i Kragerø, formidlet samtidig og på eget initiativ at de ønsket å bygge et katolsk kapell i restaurantens andre etasje. Familien bekoster selv både istandsettelse og inventar. Kapellet, som stilles til Kirkens disposisjon, får plass til mellom 30 og 50 personer og bygges etter mal fra et kapell i Belgia.

Kapellet kommer til å ha to innganger - en gjennom restaurantens hovedinngang samt en egen inngang fra Løkkebakken.

Det er forløbig ikke bestemt hvilket navn det nye kapellet får.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. februar 2008)

av Webmaster publisert 02.04.2010, sist endret 02.04.2010 - 11:55