Flere VUD-deltagere søker asyl i Australia

Australske myndigheter har registrert minst 20 søknader om asyl fra unge mennesker som fikk visum til å delta i Verdensungdomsdagene i Sydney i juli. Immigrasjonsmyndighetene i Australia forsøkte å på forhånd begrense utstedelse av visa til genuine pilegrimer, og landets restriktive politikk forsårsaket sågar noe konflikt mellom VUD-arrangørene og myndighetene. Allikevel har en liten del av de 100.000 utenlandske ungdommene som besøkte Sydney valgt å forbli i landet for å søke asyl. Ifølge rapportene skal de fleste av disse ha afrikansk opprinnelse.

Australske immigrasjonsmyndigheter har avvist å kommentere de unge asylsøkernes status.

CWN - Catholic World News (13. august 2008)