PSP i Oslo - br. Haavar Simon Nilsen OP valgt til leder

Den 6.-10 august ble det årlige PSP-møtet holdt på Katarinahjemmet i Oslo. PSP er forkortelsen for Pro Scandiae Populis ( For Skandinavias Folk) og er en organisasjon for katolske preste- og ordenskandidater fra både apostoliske og kontemplative ordener. PSP var opprinnelig for sekulærprester, men åpnet senere også for mannlige og kvinnelige ordenskandidater.

Hvert år arrangerer PSP et lengre møte, hovedsakelig i et av de skandinaviske landene, og i år var det Norge som sto for vertskapet. Dette møtet skal gjøre det mulig for studentene og kandidatene å knytte vennskap på tvers av landegrensene. I tilegg får medlemmene mulighet til å bli bedre kjent med de bispedømmer man besøker, og man har også foredrag om aktuelle temaer.

PSP blir drevet av medlemmene selv, som velger leder og nestleder for to år av gangen. Den Nordiske bispekonferansen velger også ut en biskop som holder kontakten med PSP og gir åndelig støtte. For tiden er dette biskop Czeslaw Kozon av København. Det er det tyske Ansgarwerk som gir økonomisk støtte til drift av PSP.

Tema for årets møte var evangelisering, og p. Arnfinn Haram OP og sr. Anne Bente Hadland OP holdt innlegg om tema, og da særlig knyttet til erfaringer fra evangeliseringsukene de har jobbet med i OKB de siste årene.

Andre poster på programmet var besøk til domkirken, hvor biskop Bernt Eidsvig hadde foredrag og omvisning, en guidet bytur i Oslo med vekt på ruinene i gamlebyen, samt en dagstur til Valdres. De 35 deltagerne fikk på denne måten mulighet til å få med seg litt norsk, katolsk historie, samt å se litt nærmere på forholdene for utkantkatolikker.

Under årsmøtet ble br. Haavar Simon Nilsen OP fra Norge valgt som leder for neste periode. Han overtar dermed ansvaret fra p. Pål Bratbak, som ble ordinert i Oslo i juni i år.

Alexander Golding

Prestekandidat for OKB

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. september 2008)

av Webmaster publisert 01.09.2008, sist endret 01.09.2008 - 18:57