Privat huskapell på Lurøy vigslet

Bispedømmeadministratoren i Tromsø stift, msgr. Torbjørn Olsen, har ved reskript 18. august 2008 til Ove Magnus Olsen, Mosjøen, gitt tillatelsen til at han kan etablere et privat huskapell på et dertil innrettet sted på Sørsolvær i Lurøy kommune i Den Hellige Ånds menighet, Mosjøen. Huskapellet benevnes «Mariakapellet i Sørsolvær». Det kan etter nærmere bestemmelser i reskriptet feires messe og skje kirkelige handlinger som dåp, skriftemål og ektevigsel i huskapellet.

Huskapellet ble etter delegasjon fra bispedømmeadministratoren, msgr. Torbjørn Olsen, vigslet (velsignet) av pastor Gunther Jäger lørdag 30. august 2008.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. september 2008)

av Webmaster publisert 04.09.2008, sist endret 04.09.2008 - 14:04