Giuseppe Betori ny erkebiskop av Firenze

Erkebiskop-elekt Giuseppe Betori av Firenze

Generalsekretæren for den italienske bispekonferansen (CEI), biskop Giuseppe Betori, ble den 8. september utnevnt av pave Benedikt XVI til ny erkebiskop av Firenze. Den 61 år gamle umbriske bibelteologen etterfølger kardinal Ennio Antonelli, som i juni ble utnevnt til president for Det pavelige familierådet etter den kolombianske kardinal Alfonso Lopez Trujillo, som døde den 19. april 2008. Også Antonelli var i mange år generalsekretær for bispekonferansen (1995-2001).

Betori ble født den 25. februar 1947 i Foligno i Umbria. Han studerte ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og ble presteviet i september 1970. Han tok en doktorgrad ved Det pavelige Bibelinstituttet (Biblicum) og har undervist i bibelsk antropologi og eksegese i Assisi. Han hadde flere funksjoner i bispekonferansen før han i april 2001 etterfulgte kardinal Antonelli som generalsekretær. Den 6. mai samme år ble han bispeviet. Betori har i de senere årene blitt et kjent navn i Italia gjennom sin deltakelse i debattene om forholdet mellom Kirke og stat og om etiske spørsmål.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o: pe) (8. september 2008)

av Webmaster publisert 08.09.2008, sist endret 08.09.2008 - 20:18