St. Olav forlags bokhøst

Bokhøsten er her - så også for St. Olav forlag, som nylig har utgitt de følgende tre bøker:

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger:

SEKULARISERINGENS DIALEKTIKK

 - OM FORNUFT OG RELIGION

St. Olav forlag 2008

Kr. 198.-

Oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen og Anne Krohn

I januar 2004 arrangerte Det katolske akademi i Bayern et debattmøte mellom to av vår tids mest fremstående tenkere: kuriekardinalen Joseph Ratzinger, som i 2005 ble pave, og den tyske filosofen Jürgen Habermas. Denne debatten foreligger her i bokform, et dokument fra et møte hvor Ratzinger og Habermas drøftet hva som er forutsetningene for at et samfunn kan bli preget av frihet og fred. Blant de sentrale spørsmål som stilles i denne boken er: Hvor går grensen mellom fornuft og religion? Kan religionen sette grenser for fornuften - og omvendt?


Johannes Paul II:

TRO OG FORNUFT

St. Olav forlag 2008

Kr. 248.-

Oversatt av Anne Krohn

FIDES ET RATIO, pave Johannes Paul IIs 13. encyklika (1998), omhandler forholdet mellom tro og fornuft. Om dette skriver han blant annet:

"Selv om troen, som er en Guds gave, ikke bygger på fornuften, kan den ganske avgjort ikke klare seg uten denne. Samtidig viser det seg at fornuften må søke støtte fra troen hvis den skal oppdage horisonter som ligger utenfor dens rekkevidde.

Selv om menneskenes språk er preget av historien og begrenset på andre måter, kan menneskene uttrykke sannheter som overgår språket som fenomen. Sannheten kan aldri være begrenset til én kultur; den blir erkjent i historien, men den når ut over historien."


Wilfrid Stinissen:

SANT MENNESKE

St. Olav forlag 2008

Kr. 248.-

Oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen

Med denne boken hjelper Wilfrid Stinissen oss til å forstå den menneskelige natur og hvordan vi skal betrakte menneskets opprinnelse og mål. Skapelsen er begynnelsen og målet er guddommeliggjørelse - hellighet - sier Stinissen. Boken beskriver menneskets reise ved hjelp av Bibelen og den kristne erfaring hos helgener og mystikere. Slik vokser det frem et kristens menneskesyn som samtidig viser hva det innebærer å bli et sant menneske.

Forfatteren er katolsk prest og karmelittmunk. Flere av hans bøker er tidligere utkommet på St. Olav forlag.

ALLE BØKENE KAN KJØPES I ST. OLAV BOKHANDEL.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. oktober 2008)

av Webmaster publisert 10.10.2008, sist endret 10.10.2008 - 16:46