Richard Williamson kommenterer hevelsen av ekskommunikasjonen

 Se også:

I et innlegg på sin blogg Dinocopus, kommenterer SSPXs kontroversielle biskop Richard Williamson hevelsen av ekskommunikasjonen av ham og hans tre medbrødre. Williamson befinner seg nå i La Reja, Argentina, og skriver blant annet det følgende:

Det er et stort steg fremover for Kirken, for om Kirkens problem siden Annet Vatikankonsil har vært en adskillelse av katolsk autoritet fra katolsk sannhet, så har den katolske autoritet med dette dekretet tatt et beslutsomt steg tilbake mot full gjenforening av disse...

Selvsagt er det lang vei igjen å gå før nymodernistene i Roma, bevisst eller ubevisst, innser - om noensinne - hvordan de har misforstått troen, men som det gamle ordtaket sier, "Roma bygges ikke på en dag," og det kommer ikke til å gjenoppbygges på en dag. Uansett er 'et halt brød bedre enn ingen brød' - spør en som sulter! - så la oss takke Gud for denne store forandringen i konsilkirkens fokus [...] Og la oss takke og be for Benedikt XVI og alle hans medarbeidere som har hjulpet oss med å få gjennom dette dekretet, til tross for det medieoppstyr som ble iscenesatt for å forhindre det.

Risikerer ikke SSPX nå å bli ledet inn i konsiliarisme, gjennom å be om og akseptere en forsoning med konsilkirken? Ikke i det hele tatt. En del av konsiliaristene i Roma kommer unektelig til å håpe at dekretet vil føre til at SSPX dras tilbake inn i Annen Vatikankonsils fold, men dekretet selv, slik det er formulert, forplikter ikke SSPX til annet enn å fortsette de samtaler som SSPX allerede i år 2000 forpliktet seg til da de forelo at messen (den gamle messeordningen, o.a.) skulle bli allment tilgjengelig og satte opphevelse av "ekskommunikasjonen" som en grunnleggende forutsetning.

Betyr det at slike samtaler er uten risiko? Neppe! Men Den hellige Peter sier at vi må være "klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier (1 Pet 3,5). Skulle ikke SSPX glede seg over muligheten til å, for selve de romerske autoritetene i Roma, legge frem det vi tror er de læremessige årsakene til krisen i dagens Kirke? Skam over oss tradisjonalistiske katolikker om vi ikke er beredte til å formidle det håp vi eier og som kan redde Kirken! Så be fremdeles rosenkransen, kjære katolikker, for at det må bli resultatet av slike samtaler, slik at de først, sist og først og fremst må tjene Guds, Guds, Guds interesser. Kyrie Eleison.

http://dinoscopus.blogspot.com/ (28. januar 2009)