Pave Benedikt XVI markerte den internasjonale holocaustdagen

 Se også:

Pavens tale ble holdt den 29. januar 2009, i forbindelse med sin ukentlige generalaudiens i Vatikanet. Dette var 5 dager etter opphevelsen av ekskommunikasjonen av de fire biskoper tilhørende det kontroversielle prestebroderskapet Pius X, SSPX.

Det har blitt hevdet i norske medier, blant annet i Dagsavisen 4. februar, at paven brukte over 2 uker på å ta offentlig avstand fra de kontroversielle uttalelsene til SSPX-biskop Richard Williamson. Dette medfører altså ikke riktighet.

Fra Pave Benedikt XVIs tale den 29. januar 2009:

"I disse dager når vi ihukommer Shoah, vender jeg tilbake til minnene fra mine gjentatte besøk til Auschwitz, en av de leirene der millioner av jøder ble grufullt massakrert, uskyldige ofre for et blindt rase- og religionshat.

Som jeg inderlig fornyer min fulle og uomtvistelige solidaritet med våre søsken som mottok Den Første Pakt, håper jeg at ihukommelsen av Shoah ansporer menneskeheten til å reflektere over ondskapens uforutsigbare makt når det erobrer menneskets hjerte.

Minnet om Shoah maner oss til ikke å glemme, ikke å fornekte eller forminske, for vold mot ethvert eneste enkeltmenneske er vold mot oss alle. Som en kjent dikter har uttrykt det: Intet menneske er en øy.

I hukommelsen av Shoah lærer både gamle og nye slektsledd at det bare er ved å følge den krevende lyttende vei, dialogens, kjærlighetens og tilgivelsens vei, at folkene, kulturene og religionene kan nå frem til det etterlengtede brorskapets og fredens mål i sannheten.

Måtte aldri igjen noen vold fornedre menneskets verdighet!"

Les den originale teksten på italiensk.

VIS - Vatican Information Service (5. februar 2009)

av Webmaster publisert 05.02.2009, sist endret 05.02.2009 - 11:57