Kommentar til spekulasjonene rundt pavens avgang

 Se også:

Flere medier har de siste dagene meldt at pave Benedikt har vurdert å trekke seg på grunn av den sterke kritikken som har vært rettet mot ham for å ha opphevet ekskommunikasjonen av biskopene i presterbroderskapet Pius X (SSPX). Ryktene har oppstått i tysk media, bl.a. i avisen "der Spiegel". Som kilde oppgir de den tyske presten Eberhard von Gemmingen som leder den tyske avdelingen i Vatikanradioen. I følge avisen skal Gemmingen ha sagt følgende:

"Slik som jeg kjenner paven er det sikkert en mulighet at han kan ha tenkt for seg selv: "På et eller annet tidspunkt vil jeg muligens føle det riktig å trekke meg for at paveembetet skal respekteres".

Vatikanradioen kom samme dag som dette sto i avisen med en oppklaring av hva von Gemmingen hadde sagt. Avisen hadde løsrevet sitatet fra sin rette kontekst. I et tidligere intervju i tysk radio hadde von Gemmingen gjengitt spekulasjoner til enkelte som jobber i Vatikanet som hevder at den nåværende pave, med hans forståelse av paveembetet, nok ville være mer åpen for å trekke seg som pave enn det pave Johannes Paul II var om han selv en gang i fremtiden skulle befinne seg i en situasjon hvor han lider under vedvarende svak helse.

I følge Vatikanradioen er det en ren kontruksjon at denne uttalelsen er satt i sammenheng med bråket som har oppstått i SSPX-sakens kjølvann, en kontruksjon som er helt uakseptabel. Det understrekes at verken von Gemmingen eller den tyske avdelingen av Vatikanradioen på noen som helst måte vil involvere seg i disse spekulasjonene.

Det er altså ikke grunnlag for de spekulasjonene som har vært videreformidlet også i norsk presse.

Redegjørelsen fra Vatikanradioens tyske avdeling kan leses i sin helhet her:

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=263891

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. februar 2009)