Endringer hos Carolus Borromeussøstrene i Moss

Fra og med 2009 består kommuniteten av Carolus Borromeussøstre i St. Mikael menighet i Moss av to søstre: Sr. Stefani Indrawasih Gowijaya og Sr. Pauline Endang Sundari, begge opprinnelig fra Indonesia.

Sr. Adriani Sriyatini, også fra Indonesia, som har tilhørt kommuniteten siden 13. august 2005, forlot Norge mot slutten av 2008 for å overta oppgaver i Jakarta, Indonesia. Filippinske sr. Agnes Ofelia Simbillo, som har vært i Norge siden februar 1995 (først i Moss fra 1998-2000 på Hamar og deretter igjen i Moss), tilhører fra utgangen av 2008 heller ikke lenger kommuniteten i Moss, men skal virke på Filippinene.

Carolus Borromeussøstrene (tidligere ofte kalt Karl Borromeussøstrene), har virket i Norge siden 1923. Deres første hus var i Molde. De har også hatt hus i Kristiansund, Ålesund og på Hamar. Alle disse stedene har de hatt sykehus i tillegg til sitt pastorale arbeid i menighetene. Noen få år arbeidet de også i Bærum.

Se en kort fremstilling av deres historie i Norge (frem til år 2000).

verdensbasis har søstrene virksomheter i Nederland, Danmark, Tanzania, USA, Indonesia, Filippinene, Timor Leste (Øst Timor), Brasil, og Vietnam.

av Webmaster publisert 18.02.2009, sist endret 14.04.2011 - 11:09