Opprettelse av skolekontor, Gjermund Høgh utnevnt som skoleråd

Med over 1.100 elever og nær 200 ansatte, er de katolske skolene i dag Kirkens største institusjoner i Norge.

Skolene står overfor store utfordringer i tiden som kommer:

- I løpet av noen år planlegges etablering av et katolsk gymnas i Bergen.

- St. Sunniva skole må forberede en modernisering av sitt skoleanlegg.

- St. Franciskus skole i Arendal er kommet langt gjennom en fin utvikling de senere årene, men har fortsatt planer om videre utvikling.

- I Tromsø stift har de i løpet av de siste årene maktet å etablere en ny katolsk skole i Bodø. OKB har ikke hatt kapasitet til å gå inn i ideer som har vært luftet lokalt, om nye katolske skoler.

Det er nå bestemt at det skal opprettes et skolekontor i OKB for å ivareta bispedømmets interesser og forpliktelser i forbindelse med skolesaker. Kontoret vil i første omgang betjenes av én stilling, en skoleråd, som vil være min delegerte i alle saker som gjelder katolske skoler. Jeg har bedt nåværende rektor ved St. Paul skole, Gjermund Høgh, om å tre inn i stillingen som skoleråd.

Stillingen opprettes fra 01. august 2009, eventuelt noe senere, om det er nødvendig for å få besatt stillingen som blir ledig som rektor ved St.Paul.

Skoleråden får sete i Bergen, og rundt halvparten av arbeidsoppgavene vil bli knyttet til forberedelse av gymnaset, med tentativ oppstart i midlertidige lokaler fra høsten 2011 inntil nåværende Florida sykehus er ombygget til skoleformål.

In Christo,

+Bernt Eidsvig Can.Reg.

Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. februar 2009)

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 19.02.2009 - 14:59