Br. Hallvard (Thomas) Hole OFM innsatt som lektor

 Se også:

Br. Hallvard (Thomas) Hole OFM og syv av hans medbrødre/-seminarister ble den 26. februar 2009 innsatt som lektor av provinsial p. dr. Waclaw Chomik.

Br. Hallvard avla sine første ordensløfter i fransiskanernes S. Hedvigis-provins (polsk provins med sete i Wroclaw) den 5. august 2006 i Borki Wielkie.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. mars 2009)

av Webmaster publisert 02.03.2009, sist endret 02.03.2009 - 11:04