Katolsk rettshjelp i Oslo katolske bispedømme

Ulrik Sverdrup-Thygeson skal bygge opp "Katolsk rettshjelp" i OKB

Oppdatert 3. desember 2009: Etter avtale mellom partene er prosjektet Katolsk rettshjelp skrinlagt den 2. desember 2009.

Biskop Bernt Eidsvig og kurialråd Ulrik Sverdrup-Thygeson ønsker å begynne en ny virksomhet i regi av Oslo katolske bispedømme: et juridisk kontor, som en del av bispedømmets samlede diakonale virksomhet. Det innebærer at den juridiske assistanse som gis, skal være så rimelig som mulig, og at man tar sikte på å komme i møte personer som ikke har råd til å betale vanlige utgifter til advokat, eksempelvis innvandrere. Kontoret vil også ha som siktemål å kunne yte juridisk assistanse til katolske institusjoner i hele landet.

Virksomheten vil bli etablert som en egen institusjon innen bispedømmet. Det vil bli forsøkt å finne kontorplass i nærheten av bispedømmets lokaler i Akersveien, hvor det for tiden ikke er rom for den planlagte ekspansjon. Sverdrup-Thygeson, som er jurist, vil stå for oppbyggingen, og virksomheten vil få navnet "Katolsk rettshjelp". Håpet er at man med tiden kan bli flere personer, og om mulig vil man gjerne kunne trekke inn pensjonerte jurister som kan tenke seg å yte denne form for diakoni.

Sverdrup-Thygeson vil helst komme i gang så snart som mulig, og fratreden i nåværende stilling er avtalt til 1. juni i år. Han vil i det første året bruke mye av sin tid til å få på plass det som trenges for virksomheten.

Også København bispedømme har satt i gang en tilsvarende diakonal virksomhet. Ettersom våre liv blir stadig mer omsluttet av lover og regler, og det blir vanskeligere for vanlige mennesker å orientere seg og kunne ivareta og beskytte sine interesser på en god måte, ikke minst overfor det offentlige, fremstår betydningen av et diakonat for juridisk assistanse som viktig og fremtidsrettet.

Bispedømmet vil med det første utlyse stillingen som vil bli ledig etter Sverdrup-Thygeson.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. mars 2009)

av Webmaster publisert 03.12.2009, sist endret 03.12.2009 - 21:44