Biskopelekt Berislav Grgic avla biskoppelig ed

 Se også:

Biskopelekt Berislav Grgic avla sin biskoppelige ed under morgenmessen lørdag den 7. mars i Turku, Finland, hvor Den nordiske bispekonferanse i disse dager er samlet til sitt vårmøte.

Msgr. Grgic ordineres til biskop den 28. mars 2009. Ordinasjonen finner sted i Tromsø (lutherske) domkirke kl. 11.00, og etter messen er det kirkekaffe i Tromsø rådhus. Dagen etter tar han Tromsø stift i besittelse, i en messe i Vår Frue kirke.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mars 2009)