Pater Pål Bratbak i Vårt Land

 Se også:

Pave Benedikt XVIs uttalelser om distribusjon av kondomer i kampen mot AIDS i forbindelse med sitt Afrika-besøk, skapte stor oppstand og kritikk både i internasjonale og nasjonale medier.

Her hjemme angrep Ida Thomassen, leder i Changemaker, Paven for å bryte det 8. bud i et innlegg i Vårt Land den 30. mars.

Pater Pål Bratbak, Oslo katolske bispedømmes pressetalsmann, hadde følgende svar i torsdagens papirutgave:

Kirken en av spydspissene i kampen mot AIDS

Ida Thomassen fra Changemaker påstår i VL (30.3) at Den katolske kirke "godtar" at 3 millioner mennesker blir smittet av HIV hvert år grunnet pavens uttaleleser om at kondomer ikke er svaret på AIDS-epidemien. Dette er absurde påstander sett i lys av kirkens mangeårige deltakelse i kampen mot HIV og AIDS. På verdensbasis pleies 25 % av alle HIV- og AIDS-smittede ved katolske helseinstitusjoner, i enkelte afrikanske land over 50%.

Kirken er radikal og tør å gå til roten av problemet - den fokuserer på fattigdomsbekjempelse, seksualmoral, kjemper mot kvinneundertrykkelse og sosial stigmatisering. Det er et tankekors at pavens kondomkommentarer bare ble en sak i vestlig media, og aldri i de afrikanske. De fokuserte på pavens angrep på korrupsjon og hans oppfordring til interreligiøs dialog og bekjempelse av overtro.

Dette kommer kanskje overraskende på Thomassen, men Den katolske kirke har ingen "lære om kondomer". Kirken har en lære om ekteskapet og seksualitetens hellighet. I denne sammenheng snakkes det om prevensjon. "Kondomforbudet" gjelder altså bare ektepar. Det finnes ingen regler for dem som ignorerer Kirkens seksualmoral. Man lager ikke regler for dem som kjører på rødt lys, man kan bare håpe de kjører forsiktig. Kirken utelukker heller ikke kondombruk innenfor ekteskap om en av partene er smittet. Vi lærer at alle som utsettes for dødsfare har rett til å forsvare seg med de rette midler, slik de sørafrikanske biskopene beskriver i et hyrdebrev av 2001.

Fremfor slagordbasert dogmatikk ville det vært ønskelig med en kritisk og saklig analyse av dagens hjelpearbeid, for å utvide perspektivet og kanskje oppdage flere veier og måter å jobbe på. Mange organisasjoner og leger tviholder på dogmet om at kondomer er eneste veien å gå. Problemet er at empirien ikke underbygger dette. Kondomtilgjengeligheten har aldri vært større enn i dag, men det samme er dessverre også tilfellet med tallet på smittede, det er høyere enn noen gang. Kan det være slik at fokuset på "sikker sex" med kondom er med på å bygge opp en falsk trygghet og støtter opp under det som virkelig er problemet?

Tror virkelig Ida Thomassen at afrikanere, eller nordmenn for den saks skyld, unnlater å bruke kondom fordi paven sier det? Skal paven også få skylden for at norsk protestantisk eller ateistisk ungdom får kjønnssykdommer som aldri før?

p.Pål Bratbak, pressetalsmann i Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. april 2009)

av Webmaster publisert 03.04.2009, sist endret 29.06.2013 - 00:20