Kirken får fem nye helgener

Den portugisiske nasjonalhelten Nuno de Santa Maria Álvares de Pereira

Pave Benedikt XVI helligkåret søndag den 26. april 2009 fem nye helgener på Petersplassen i Roma. Kirkens nye hellige er:

  • Den hellige Archangelus Tadini (1846-1912), italiensk sekularprest og grunnlegger av kongregasjonen Suore operaie della Santa Casa di Nazareth, «Arbeidersøstre av Det hellige hus i Nasaret» (Congregatio Sororum Operariarum a S. Domo Nazaretana - OpSDN), saligkåret den 3. oktober 1999.
  • Den hellige Bernhard Tolomei (1272-1348), italiensk grunnlegger av den olivetanske benediktinske kongregasjonen eller olivetanerne (Ordo Sancti Benedicti Montis Oliveti; Congregatio S. Mariae Montis Oliveti OSB - OSBOliv). Han ble saligkåret den 24. november 1644 ved at hans kult ble stadfestet av pave Innocent X (1644-55).
  • Den hellige Nonius Álvares de Pereira (1360-1431), portugisisk legbror hos karmelittene (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo - OCarm). Han ble saligkåret den 23. januar 1918 ved at hans kult ble stadfestet for Portugal og karmelittordenen av pave Benedikt XV (1914-22).
  • Den hellige Gjertrud Comensoli (født Katarina) (1847-1903), italiensk ordenssøster og grunnlegger av kongregasjonen «sakramentinerne» (Suore Sacramentine di Bergamo). Hun ble saligkåret den 1. oktober 1989.
  • Den hellige Katarina Volpicelli (1839-1894), italiensk grunnlegger av instituttet «Tjenerinner av Jesu hellige Hjerte», Ancelle del Sacro Cuore de Gesù, saligkåret den 29. april 2001.

Pave Benedikt har til nå foretatt 23 helligkåringer i seks seremonier. Paven vil helligkåre enda fem helgener i en seremoni som er planlagt til den 11. oktober på Petersplassen. I hans pontifikat er det til nå foretatt hele 766 saligkåringer i 55 seremonier - de fleste av dem tilhører imidlertid to store martyrgrupper, 498 martyrer fra Den spanske borgerkrig (28. oktober 2007) og 188 martyrer fra Japan (24. november 2008). Pave Benedikt har gjenopplivet tradisjonen med å la en pavelig delegat presidere ved saligkåringsseremoniene i stedet for paven selv. Denne tradisjonen ble avbrutt i 1971 av pave Paul VI (1963-78) ved saligkåringen av den hellige Maximilian Kolbe.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (24. april 2009)

av Webmaster publisert 24.04.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04