Visitas til kvinnelige ordenssamfunn i USA

 

Pr. Mary Clare Millea

Da Vatikanet tidligere i år annonserte planene for an apostolisk visitas til de amerikanske kvinnelige ordensfelleskap, skal overraskelsen å ha vært stor blant mange av dets medlemmer. Mindre ble den ikke da det i tillegg ble klart at Kongregasjonen for Troslæren skal foreta en læremessig vurdering av organisasjonen "Leadership Conference of Women Religious"(LCWR), som representerer mer enn 90 % av alle kvinnelige ordenssamfunn i USA.

Formålet med visitasen er i følge Vatikanet en bred undersøkelse av den nåværende praksisen til de over 340 kvinnelige ordenssamfunn.

Representanter fra LCWR har i media vært kritiske ovenfor visitasen, og hevdet at den både er uønsket og farer med uklare intensjoner.

Synkende kall og læremessige uklarheter. Kongregasjonen for Troslæren skal blant annet analysere bakgrunnen for de dramatiske fall i antall kall, men også de teologiske standpunktene til mange av ordenssamfunnenes lederfigurer, som sies å være svært liberale i forhold til Kirkens lære på områder som homofili, kvinnelige prester, abort, Pavens autoritet osv.

I følge en undersøkelse fra "Centre for Applied Research in Apostolate" (CARA), skal 9 av 10 nonner nå være over 60 år. Antall kall er også lavere enn noe gang, etter å ha vært på topp i 1965. Rapporten hevder også at yngre ordensmedlemmer har et klarere og mer tradisjonelt forhold til liturgien, læremessige spørsmål og ordenslivet generelt.

Første kvinne i historien. Prefekt for Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv, Franc Rodé, utpekte priorinnen Mary Clare Millea til å lede visitasen, den første kvinne i historien utpekt av Vatikanet til en slik oppgave.

"Intensjonen med denne visitasjonen er å oppmuntre og styrke de apostoliske fellesskap av kvinnelige ordener, med den enkle begrunnelse at disse er en integrert del av livet til hele Den katolske kirke, i USA og overalt", har Millea uttalt.

I følge Anna Arco fra "The Catholic Herald" blir det for snevert å vurdere visitasen som en slags stillingskrig mellom de med og uten ordensdrakter, eller Vatikan-tro versus amerikanske progressive krefter. Mye av omtalen og motsetningene er allikevel preget av disse to frontene.

Visitasen begynte i januar 2009, og avsluttes i løpet av 2010.

Les mer:

Post-Christian Sisters (Catholic world report)

Sisters at the crossroads (Catholic Herald)

Apostolic Visitation of Institutes of Women Religious in the United States (Offisiell side)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); AD (28. august 2009)

av Webmaster publisert 28.08.2009, sist endret 10.01.2012 - 13:48