Ny prest til Førde

p. Buras

Sognepresten i St. Paul menighet Bergen, Alois Brodersen Can.Reg, skriver følgende om den nye presten i menighetsbladet for september:

Biskopen i Tarnow i Polen har som lovet, sendt en polsk prest p. Dariusz Buras, til vår menighet. Han skal ha ansvaret for Sogn og Fjordane. Til å begynne med skal han bo i Bergen, men bispedømmet har kjøpt en leilighet i Førde sentrum og etter hvert som vi får innredet leiligheten og organisert en bil som han kan disponere, er det meningen at han skal bo i Førde.

P. Buras skal ikke bare drive polsk sjelesorg i Sogn og Fjordane, men være der for alle katolikker uansett bakgrunn. Det er et stort arbeid som ligger foran ham og oss alle, for vi skal nå begynne organiseringen av Kirkens aktivitet i fylket med tanke på opprettelse av en egen menighet, etter hvert også med kirke i Førde.

Ikke minst viktig er det å få organisert katekesen bedre enn det hittil har vært mulig, så lenge alt måtte skje ut ifra Bergen. Med over 1000 troende i fylket, skulle det være mulig å drive en egen menighet der.

Men utfordringene er mange, særlig fordi de troende bor så spredt. Derfor vil p. Buras ikke bare måtte reise mye for å holde messer og undervisning, men det vil også være nødvendig at mye av katekesen organiseres og drives lokalt.

P. Buras vil trenge mange medarbeidere, og jeg håper mange vil melde sin interesse slik at vi kan få dette til; en menighet med sentrum i Førde og med forgreninger ut til alle steder hvor det bor katolikker.

Vi går spennende tider i møte og ber Gud velsigne oss alle.

Sognepresten

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. oktober 2009)

av Webmaster publisert 04.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05