Martyrbiskop saligkåret

Den salige Zoltán Lajos Meszlényi (1892-1953)

Esztergom, 31.10.2009 (KI) - Lørdag den 31. oktober 2009 ble den ungarske martyrbiskopen Zoltán Lajos Meszlényi (1892-1953) saligkåret i basilikaen i Esztergom i Ungarn. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle erkebiskop Angelo Amato SDB, pro-prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Messens hovedcelebrant var kardinal Péter Erdö, erkebiskop av Esztergom-Budapest og ungarsk primas.

Zoltán Lajos Meszlényi ble født den 2. januar 1892 i Hatvan i fylket Heves i Ungarn. Han ble presteviet den 28. oktober 1915. Han ble den 22. september 1937 utnevnt av pave Pius XI (1922-39) til titularbiskop av Sinope og til hjelpebiskop i Esztergóm under den ungarske primas, kardinalerkebiskop Jusztinián Serédi av Esztergóm (1927-45). Etter at kardinal Serédi døde den 29. mars 1945, ble József Mindszenty den 2. oktober 1945 ny erkebiskop av Esztergóm (1945-73) og dermed den ungarske Kirkens primas.

Fra september 1944 til april 1945 trengte den sovjetiske hæren inn i Ungarn og fordrev tyskerne. Helt fra slutten av 1944 økte innflytelsen til kommunistpartiet kontinuerlig i Den nasjonale front i Ungarn, noe som endte med at kommunistene etter valget i 1947 endret konstitusjonen slik at landet ble proklamert folkerepublikk. Partiets generalsekretær Mátyás Rákosi fulgte en radikal stalinistisk kurs, som ble forlatt først i 1956. Etter den ungarske oppstanden og den sovjetiske invasjonen senere samme år bedret situasjonen seg, men også under den såkalte «gulasj-kommunismen» ble det kirkelige arbeidet sterkt hindret.

Det fremste symbolet på undertrykkelsen ble kardinalprimas József Mindszenty, som med stort mot hadde stått imot tyske nazister og ungarske fascister under krigen. Mindszentys hjelpebiskop Zoltán Meszlényi forsvarte standhaftig sin hyrde, og derfor ble han den 29. juni 1950 arrestert av det ungarske kommunistiske sikkerhetspolitiet AVO, og den 13. juli ble han brakt til den beryktede interneringsleiren Kistárcsa i Gödöllői nær Budapest. Der ble han utsatt for tortur, og han døde som en følge av sine skader den 4. mars 1951. Det var ingen øyenvitner til hans tortur og død, og han regnes derfor blant «de tause martyrer».

Han ble en symbolskikkelse for den ungarske kommunistiske kirkeforfølgelsen. Hans saligkåringssak ble åpnet på bispedømmenivå den 10. mars 2004 og avsluttet den 10. januar 2006. Den 3. juli 2009 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente biskop Meszlényis død som et martyrium in odium fidei - «av hat til troen», og han fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig». Hans minnedag er dødsdagen 4. mars. Meszlényi er det første offeret for den kommunistiske kirkeforfølgelsen i Ungarn som er saligkåret.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (30. oktober 2009)

av Webmaster publisert 01.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05