Innsamling til Filippinene monner

Den filippinske gruppen i Oslo har ved ulike tiltak samlet inn nesten 30 000 kroner til aksjonen for flomrammede på Filippinene . Caritas Norge kan opplyse at med dette har summen for innsamlingsaksjonen for flomofrene i landet passert 350.000 kroner, og Caritas takker alle som på forskjellige måter har bidratt til dette flotte resultatet. Det aller meste av pengene er allerede overført Caritas Filippinene for bruk blant ofrene for flom og jordras etter tyfonene som rammet landet i slutten av september. Penger samlet inn i alle katolske menigheter i Norge i form av ekstrakollekter utgjør størsteparten av beløpet, ca 235.000 kroner. I tillegg kommer bidrag fra en lang rekke enkeltpersoner - ikke minst filippinere bosatt i Norge.

Det er fremdeles mulig å støtte flomofrene ved å sende penger til Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo, konto 8200.01.93433. Gaver kan også gis via nettet på www.caritas.no Caritas Norge videreformidler pengene til Caritas Filippinene.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. november 2009)

av Webmaster publisert 20.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05