Kardinal Daly (92) død

Kardinal Brendan Daly (1917-2009)

Dublin, 3.1.2010 (KI/KAP) - Den tidligere erkebiskopen av Armagh i Irland, kardinal Cahal Daly, døde på nyttårsaften 2009 på et sykehus i Belfast, 92 år gammel. Den tidligere irske primasen bidro i vensetlig grad til avslutningen av konflikten i Nord-Irland. I sin embetstid gikk han stadig sterkt inn for en fredelig løsning på konflikten i Nord-Irland, og i den forbindelsen var han heller ikke redd for å bruke skarpe ord mot IRA, den irske republikanske hær. Også den ærverdige pave Johannes Paul IIs (1978-2005) tale i Drogheda i 1979, hvor han oppfordret IRA til ikke-vold, skal i det vesentlige ha vært formulert av Daly.

Cahal Brendan Daly ble født den 1. oktober 1917 i Loughguile i bispedømmet Down and Connor (som har sete i Belfast) i Irland - fra 1922 Nord-Irland, en del av Storbritannia. Han fikk sin utdannelse ved St. Patrick's National School i Loughguile og St. Malachy's College i Belfast og studerte ved Queen's University i Belfast og det irske nasjonalseminaret St. Patrick College. Deretter studerte han ved Institut Catholique i Paris, hvor han spesialiserte seg innen filosofi.

Han ble presteviet den 22. juni 1941, 23 år gammel. De neste 30 årene viet han til undervisning og forskning, for det meste i Republikken Irland. Fra 1941 til 1967 drev han videre studier og underviste ved flere utdanningsinstitusjoner, inkludert Queen's University i Belfast. Han deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65) som assistent for biskop William Philbin av Down and Connor og kardinal William Conway, erkebiskop av Armagh. Han skrev flere bøker om forsoning i det øyemed å bidra til fred i Nord-Irland.

Han ble den 26. mai 1967 utnevnt til biskop av Ardagh av pave Paul VI (1963-78). Han ble bispeviet den 16. juli 1967. I 1979 skrev han et berømt "hyrdebrev" til protestanter om nasjonal forsoning. Han ble den 24. august 1982 utnevnt til biskop av Down and Connor av pave Johannes Paul II. Han ble utnevnt til erkebiskop av Armagh, og dermed til ærestittelen som primas for Den katolske kirke i hele Irland, den 6. november 1990 i en alder av 73 år. Erkebispedømmet Armagh har sete i Nord-Irland, men omfatter også områder sør for grensen.

Han ble den 28. juni 1991 kreert til kardinalprest av San Patrizio. Allerede på 1990-tallet opplevde Daly begynnelsen på skandalen om geistliges misbruk av barn. Han gikk av som erkebiskop av Armagh på sin 79-årsdag den 1. oktober 1996.

Daly begraves tirsdag den 5. januar 2010 i Armagh. Etter hans død omfatter kardinalkollegiet 183 medlemmer, hvorav 112 er under åtti år og dermed har stemmerett ved pavevalg. Blant de irske biskopene er det nå to kardinaler, hvorav den ene, ekebiskop Sean Brady av Armagh, er under åtti åt.

Kathpress - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (3. januar 2010)

av Webmaster publisert 03.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59