Velkommen til feiring av ordenslivet i Kirken!

Den 2. februar - festen for Herrens fremstilling i templet eller kyndelsmesse - har i mange år vært brukt til å feire ordenslivet i Kirken. I den anledning kommer ordensfolk og også legfolk, som er tilknyttet ordener, sammen for å feire dagen i St. Olav domkirke. Men det er ikke først og fremst ordensfolks feiring av seg selv, det er Kirken som feirer ordenslivet og på denne måten retter fokus mot en form for kristenliv som er og har vært en viktig del av Kirkens liv opp gjennom århundrene.

Messen starter kl. 18.00, og feires av biskop Bernt Eidsvig, Can.Reg, av Oslo. Etterpå blir det kirkekaffe.

Alle er hjertelig velkommen til å delta i feiringen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. januar 2010)

av Webmaster publisert 07.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59