P. Pål Bratbak utnevnt til sogneadministrator på Lillehammer

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt p. Pål Bratbak til sogneadministrator i Mariakirken på Lillehammer, med virkning fra 4. april 2010.

P. Bratbak, som har tjenestegjort som kapellan i samme menighet siden 15. august 2008, overtar som sogneadministrator etter p. Arne Marco Kirsebom SS.CC.

Menigheten har flere etablerte messesteder og betjener per i dag også St. Thomas kapelldistrikt i Valdres og fra den 20. februar i år også Gjøvik og Toten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. april 2010)

av Webmaster publisert 06.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59