Dobbelt så mange kristne som muslimer sør for Sahara.

En studie publisert 15. april av Pew Forum on Religion & Public Life, viser at antall kristne i Afrika sør for Sahara har vokst fra syv millioner i 1900 til 470 millioner i dag.

I løpet av samme periode har antallet muslimer vokst fra 11 til 234 millioner. I forhold til en sterk økning av antall kristne og muslimer, har praktiseringen av tradisjonell afrikansk religion gått tilsvarende drastisk tilbake.

I 1900 praktiserte 76% av befolkningen sør for Sahara ulike tradisjonelle afrikanske religioner, mens 14% var muslimer og 9% kristne. I dag er 57% av befolkningen kristne, mens 29% er muslimer og 13% praktiserer tradisjonelle religioner.

Rapporten forteller at kristne og muslimer i Afrika sør for Sahara generelt har et positivt syn på hverandre; i de fleste land er det relativt få som mener at det finnes en anti-muslimsk eller anti-kristen innstilling i landet. Samtidig sier rapporten at både muslimer og kristne innser at de vet relativt lite om hverandres tro, og et ikke ubetydelig antall kristne (i noen land 40%) anser muslimer for å være voldelige. Muslimer er mer positive i sin vurdering av kristne enn de kristne er i sin vurdering av muslimer.

Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa (Pew Forum on Religion & Public Life)

Sharp increase in Christians and Muslims in Africa in past century, report says (Fides)

Pew Forum, Fides (19. april 2010)

av Webmaster publisert 21.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59