Miroslaw Ksiazek M.S.F fratrer som generalvikar

Miroslaw Ksiazek M.S.F har bedt biskop-prelat Berislav Grgic om å bli løst fra sitt embete som generalvikar i Tromsø stift. Ønsket ble den 30. april innvilget av biskop Grgic.

Ksiazek fortsetter som sogneprest i Vår Frue menighet i Tromsø, en stilling han har hatt siden den 16. august 2009.

Biskop Berislav Grgic er nå inne i en prosess for å velge hans etterfølger.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. mai 2010)

av Webmaster publisert 04.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59