Kirkene ønsker å bidra til forsoning

Et sjeldent møte fant sted torsdag da høytstående representanter fra Den russiske ortodokse kirke og Den katolske kirke i Polen møttes i Warszawa. Hensikten med møtet var å starte utarbeidelsen av et felles dokument som kan bidra til forsoning etter mange år med bitre konflikter mellom de to landene, og samtidig enes om en felles kristen visjon for sameksistens.

- Ideen er å se på våre lands historie fra et kirkelig synspunkt. Våre nasjoners historie har sett fantastiske øyeblikk, men også veldig smertefulle, sier generalsekretæren for den polske bispekonferansen, biskop Stanislaw Budzik. Budzik var også i Norge i 2006 i forbindelse med kulturarrangementet "Polen 2006".

- Som kristne bør vi reflektere rundt våre lands historie og oppfordre til gjensidig kjærlighet og samarbeid, sier Budzik til Associated press.

Etter den tragiske flyulykken ved Smolensk i april - hvor president Lech Kaczynski og store deler av Polens toppledelse mistet livet - har Russland og Polen sakte nærmet seg hverandre på det politiske plan. Erkebiskop Hilarion, formannen for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, presiserer allikevel at fellesuttalelsen ikke skal berøre politiske spørsmål.

- Vårt formål er å oppfordre til gjensidig tilgivelse og forsoning slik at fortidens feil ikke gjentas i fremtiden. Vi ønsker å søke de ting som er felles for oss begge...som for eksempel kristen historie, kommenterer Hilarion.

Arbeidsgruppen ventes å fullføre dokumentet innen ett år.

Associated press; Andreas Dingstad (24. januar 2010)

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 26.04.2019 - 13:39