P. Wojciech Egiert inkardineres i Tromsø stift

 

P. Wojciech Egiert

Etter å ha fått forelagt søknad fra p. Wojciech Egiert MSF, Hammerfest, om uttreden fra kongregasjonen Misjonærene av Den hellige familie (MSF), har pave Benedikt XVI ved Kongregasjonen for ordenslivet i brev av 20. mai 2010 gitt bevilgning (indultum) til uttreden. Dette løser ham ifølge kirkeretten delvis og helt fra båndene til kongregasjonen ved hhv. antagelse på prøve og inkardinasjon i Tromsø stift.

P. Egiert aksepterte bevilgningen 28. august 2010.

Biskop-prelat Berislav Grgic av Tromsø antok Egiert på prøve 30. august 2010, og inkardinerte ham i Tromsø stift 18. januar 2011.

 

 

 

av Webmaster publisert 02.09.2010, sist endret 25.05.2011 - 14:53