Nytt menighetsråd i St. Hallvard menighet

St. Hallvard menighet har hatt valg på nytt menighetsråd og medlem av pastoralrådet.

Det nye menighetsrådet ser slik ut:

Leder: Jan Willem Kopperud

Nestleder: Celina Trzcinska

Sekretær: Frode Eidem

Øvrige medlemmer:

Hibret Arey, Arthur Haakonsen, sr. Aleksandra Michalska, Vera Olsnes og Agnieszka Zuba.

Varamedlemmer: Fred Lesser, Lucy Wanyoro og Nathan Christopher.

Frøydis Gustavsen ble gjenvalgt som fast representant til pastoralrådet, med Alf Martin Hanssen som vararepresentant.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. september 2010)

av Webmaster publisert 23.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59