Paven med personlig brev til verdens seminarister

I et personlig brev til alle verdens seminarister skriver Benedikt XVI at den siste tids misbruksskandaler "ikke kan diskreditere den prestelige sendelse, som forblir stor og ren". Brevet ble publisert mandag, som en endelig avslutning på presteåret som fant sted mellom juni 2009/2010.

Dette er første gang paven uttaler seg direkte om det prestelige sølibat sett i lys av de seksuelle misbrukssakene i Kirken.

I brevet snakker paven også om sine egne prøvelser i forbindelse med sitt prestekall under Den annen verdenskrig - og motstanden han da møtte - og sammenligner situasjonen med den vi ser i dag, hvor prestekallet møtes med skepsis i en tid "merket av teknisk herredømme av verden og globalisering". Samtidig reflekterer han rundt presterollen og den åndelige modenhet og balansegang som kreves av denne.

Les mer:

Benedict XVI's letter to seminarians (Zenit)

Pope, in Letter, Takes On Celibacy Debate (Wall Street Journal)

Zenit, Wall Street Journal; Andreas Dingstad (19. oktober 2010)

av Webmaster publisert 19.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59