Pressemelding: Dialogmøte mellom Oslo katolske bispedømme og Det Mosaiske Trossamfunn

PRESSEMELDING:

Torsdag 21. oktober ble det første offisielle dialogmøte mellom Oslo katolske bispedømme (OKB) og Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) avholdt i OKBs lokaler.

Tilstede var biskop Bernt Eidsvig, Kommisjonen for interreligiøs dialog i OKB ved May-Lisbeth Myrhaug (leder), Ingrid Rosendorf Joys og maristpater Andreas Rupprecht (medlemmer), og fra DMT Anne Sender (leder) og rabbiner Joav Melchior.

Trossamfunnenes historie i Norge har mange likhetspunkter, og vi møter felles problemstilllinger i dagens samfunn. Man ble enig om å etablere et dialogforum med blandt annet studier av dokumenter som omhandler pågående jødisk-kristen dialog regionalt og internasjonalt og søke å finne prosjekter passende for en norsk kontekst.

Neste møte vil være i månedsskiftet januar-februar 2011 og avholdes hos Det Mosaiske Trossamfunn.

Kontakt:

Anne Sender. Mobil 920 30 995.

May-Lisbeth Myrhaug. Mobil 951 33 480.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. oktober 2010)

av Webmaster publisert 24.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59