Uttalelse fra Norsk katolsk bisperåd i anledning massakren på kristne i Irak

Etter søndagens grufulle angrep mot den katolske kirken Vår frue av Frelsen i Bagdad hvor 58 mennesker ble drept, ønsker Norsk katolsk bisperåd å uttrykke sin sorg over tragedien og solidaritet med den kristne minoriteten i Irak.

Kristne i Irak har levd under et stort press fra islamske fundamentalister etter den amerikanskledede invasjonen i 2003, og 66 kirker er blitt angrepet eller bombet siden juni 2004: 41 i Bagdad, 19 i Mosul, fem i Kirkuk og en i Ramadi. Over 2000 mennesker - både legfolk, prester og biskoper - har blitt drept.

Før invasjonen i 2003 fantes det rundt en million kristne i landet. Mer enn 90% av disse tilhører Den kaldeisk-katolske kirke og Den syrisk-ortodokse kirke. I disse dager er tallet godt over halvert til rundt 400 000. Kristne samfunn som har røtter i området helt tilbake til apostlenes tid, står nå altså i fare for å forsvinne helt.

Norsk katolsk bisperåd ber om de troendes bønner for våre brødre og søstre i Irak, og anmoder samtidig norske myndigheter om å legge press på irakiske myndigheter og internasjonale organ for økt beskyttelse av landets kristne minoritet. Denne minoriteten ønsker ikke annet enn å leve i fred og muligheten til å være med på gjenoppbyggingen av landet, men rammes nå av terror og forfølgelse.

Samtidig oppfordrer vi norske myndigheter til å vise sjenerøsitet overfor irakiske flyktninger.

Oslo, den 2. november 2010, på Alle sjelers dag,
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo katolske bispedømme og prelaturet Trondheim
Biskop-prelat Berislav Grgic, prelaturet Tromsø

Norsk katolsk bisperåd (2. november 2010)

av Webmaster publisert 03.11.2010, sist endret 29.03.2011 - 16:52