P. Marek Zur har forlatt Norge

P. Marek Zur, er med virkning fra 1. oktober 2010 utnevnt til spiritual ved bispedømmet Zamosc-Lubaczóws presteseminar i Lublin i Polen.

P. Zur har tjenestegjort i Midt-Norge siden høsten 2006, den siste tiden som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Han forlot stiftet og Norge ultimo september.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. november 2010)

av Webmaster publisert 04.11.2010, sist endret 29.10.2013 - 13:32