"Den katolske roman"

Jan Schumacher

Katolsk Forum, St. Laurentius kirke i Drammen: onsdag 10. november kl 19.00 i menighetssalen.

"Den katolske roman"

Foredragsholder er Jan Schumacher, førsteamanuensis i teologi ved Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. Han har i mange år vært en avholdt og særdeles spennende foreleser i kirkehistorie, og i sitt arbeid har han vært opptatt av hvordan forskjellige tiders kunst og litteratur er viktige kilder til forståelse av kirkens og kristendommens historie.

Diktere som Sigrid Undset, Åge Rønning, Georges Bernanos og Graham Greene tilhørte den katolske kirke. Hadde deres diktning mer til felles enn at de hørte til i samme kirkesamfunn? Går det an å snakke om "den katolske roman"? Og hva er det som i tilfelle skulle kjennetegne den? Og har disse forfatternes bøker ført til større interesse for Kirken?

Dette er noe av det Jan Schumacher vil ta opp i sitt foredrag i Katolsk Forum i Drammen. Møtet er åpent for alle, og det blir anledning til samtale og kommentarer etter foredraget.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. november 2010)

av Webmaster publisert 08.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59