Verbum Domini - ny apostolisk ekshortasjon om Den hellige skrift

Vatikanet offentliggjorde i dag pave Benedikts postsynodale apostoliske ekshortasjon Verbum Domini (Herrens ord), beskrevet som det viktigste kirkelige dokument vedrørende Den hellige skrift siden Det annet vatikankonsils dogmatiske konstitusjon Dei Verbum fra 1965.

Verbum Domini kommer i kjølvannet av bispesynoden som fant sted i 2008, med tittelen "Guds ord i Kirkens liv og misjon", og er datert til 30. september 2010 - minnedagen for Den hellige Hieronymus. Den ferske ekshortasjonen er dermed - sammen med Dei Verbum og encyklikaene Providentissimus Deus (1893), Spiritus Paraclitus (1920) og Divino Afflante Spiritu (1943) - den viktigste inngangsporten til katolsk lære om Den hellige skrift.

Under dagens pressekonferanse i Vatikanet uttrykte erkebiskop Nikola Eterovic - generalsekretær for Bispesynoden - Den hellige fars ønske om at ekshortasjonen kan få kristne til "å bli ytterligere fortrolige med Den hellige skrift". Eterovic sa også at den korrekte tolkning av Den hellige skrift krever "en harmoni mellom tro og fornuft".

En apostolisk ekshortasjon betegner et pavelig dokument som er noe mindre "høytidelig" enn encyklikaer, og tar for seg ulike regioner eller tema innen Kirkens liv.

Verbum Domini (PDF)

av Webmaster publisert 11.11.2010, sist endret 02.05.2011 - 15:13