Kardinal Navarrete (90) død

Kardinal Urbano Navarrete Cortés SJ (1920-2010)

Vatikanet, 24.11.2010 (KI/KAP) - Den spanske jesuittkardinalen Urbano Navarrete Cortés døde mandag den 22. november, 90 år gammel. Han ble opptatt i kardinalkollegiet av pave Benedikt XVI i november 2007 i en alder av 87 år. Han underviste i kirkerett på det pavelige universitetet Gregoriana og var fra 1980 til 1986 universitetets rektor. Paven roste spesielt hans arbeid med den reviderte Codex Iuris Canonici, som trådte i kraft i 1983.

Rekviemmessen ble feitet i Peterskirken på onsdag av kardinalkollegiets dekanus, kardinal Angelo Sodano. Paven holdt prekenen ved messens avslutning.

Etter kardinal Navarretes død har kardinalkollegiet 202 medlemmer, hvorav 121 er under åtti år og kan delta i et kommende pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (KI); o: pe (24. november 2010)

av Webmaster publisert 24.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59