Forfremmelser i kardinalkollegiet, ny kardinalprotodiakon

Kardinal TauranVatikanet, 21. februar 2011 (KI/KAP) - Ved konsistoriet i Vatikanet den 21. februar 2011 ble tre helligkåringer fastlagt til 23. oktober 2011 i Roma. Det gjelder den italienske biskopen Guido Maria Conforti (1865-1931) samt ordensgrunnleggerne Aloisius Guanella (1842-1915) og Bonifatia Rodriguez de Castro (1837-1905).

Samtidig ble seks kardinaldiakoner protokollisk «forfremmet» til rang av kardinalprest. Dette skjer når de har vært kardinaldiakoner i ti år, altså snakker vi om dem som ble kreert til kardinaler i 2001. De seks er:

Ny kardinalprotodiakon vil bli Jean-Louis Tauran, President for Det pavelige råd for Interreligiøs dialog. Han overtar også som rangeldste diakon under åtti år. Begge vervene vil han ha frem til 2013 - da blir han kardinalprest.