Erik Andvik vikarierende kateket i Bergen

St. Paul menighet i Bergen har ansatt Erik Andvik i et 50 % vikariat som kateket.