Skjerper kampen mot overgrep i Kirken

En konferanse på det pavelige universitetet Gregoriana i februar 2012, samt et eget e-læringssenter, er de siste tiltakene fra Vatikanet i kampen mot seksuelle misbrukssaker i Kirken.

Det flerspråklige e-læringssenteret er ment å være en ressurs for biskoper og kirkelige ansatte og skal hjelpe med å implementere Vatikanets retningslinjer for beskyttelse av barn.

Prosjektet er en forlengelse av den kommende internasjonale konferansen ved det pavelige universitetet Gregoriana i februar 2012 - Towards Healing and Renewal Symposium - som samler over 200 representanter fra bispekonferanser samt andre kirkeledere. P. Federico Lombardi - Vatikanets pressetalsmann - kalte konferansen "et ledd i den lange kirkelige prosess" med å sette en stopper for seksuelle misbrukssaker da han presenterte planene under en pressekonferanse lørdag 18. juni.

Les også: Troskongregasjonen med nytt dokument om seksuelle overgrepssaker

Nyheten kommer kun en måned etter at Troskongregasjonen ba verdens bispekonferanser om å sende inn sine respektive retningslinjer til Troskongregasjonen innen mai 2012.

- Vi må nå sette ut i praksis det pave Benedikt gjentatte ganger har bedt om; å utvikle retningslinjer for hvordan vi behandler misbrukssaker i Kirken, sier p. Hans Zollner SJ til CNA. P. Zollner leder forberedelsene til den tre dager lange konferansen, hvor fagpersoner innen psykologi, moralteologi, sosiologi og kirkerett vil innlede diskusjonene.

Tilstede på lørdagens pressekonferanse var også påtaleadvokaten (promotor iustitiae) i Troskongregasjonen, msgr. Charles Scicluna, som fremhevet kirkens tosidige perspektiv i kampen mot overgrep: på den ene siden bistand og støtte til ofrene, men også ved langsiktig forebygging og fremme av "en sunn holdning til seksualitet" i presteseminarene. 

Malteseren Scicluna fremhevet også at Troskongregasjonen dokument fra mai 2011 er "et sterkt signal fra Den hellige stol" vedrørende biskopers plikt til å ta problemet på alvor, samt at alle troende "har rett til å uttrykke sin bekymring om sitt bispedømme direkte til Den hellige stol, gjennom nuntius".