Ny generalvikar i Oslo katolske bispedømme

Kunngjøring fra biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. av Oslo:

Mgr. Lucjan Skolik har av personlige grunner bedt om bli løst fra stillingen som generalvikar med virkning fra første søndag i advent. Jeg takker ham for hans innsats for bispedømmet og for hans kloke råd samt kollegiale og menneskelige støtte. Han vil gå tilbake til sitt bispedømme Kielce i Polen, men jeg håper fortsatt å dra nytte av hans erfaring og innsikt. Jeg ønsker ham mange gode år i pastoral innsats!

Jeg har bedt pastor Huynh Tan Hai tiltre som generalvikar med virkning fra den 1. september iår, noe han har sagt seg villig til. Jeg ønsker p. Hai velkommen til Akersveien 5, og håper på mange års godt og fortrolig samarbeide. Inntil videre vil han forbli ansvarlig for Det vietnamesiske pastoralsenter.

Oslo, den 14. juli 2011
Bernt. I. Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo