Artister, forfattere og akademikere støtter Vatikanets nyevangelisering