Ny eiendomsansvarlig i OKB

Hai-Nam Vy (foto1)Oslo katolske bispedømme har ansatt Hai-Nam Vy i stillingen som eiendomsansvarlig fra 1. oktober. Hai-Nam er født 24. november 1974 i Cam Ranh (Vietnam) og kom til Norge i 1978. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med fagfeltene anleggsteknikk og geologi og bor på Jessheim.

Etter ett år som trainee i Veidekke var hun i fem år ansatt i Ullensaker kommune som avdelingsleder for veianlegg. Herunder hadde hun ansvar for godkjenning av reguleringsplaner for veianlegg, tekniske planer for veianlegg, prosjektledelse, bygging og drifting av veianlegg i Ullensaker

Siden 2005 har hun vært ansatt i Oslo Lufthavn AS (OSL) som kontraktsansvarlig. Herunder hørte ansvar for driftskontrakter i terminalen, gjennomføring av anskaffelser og prosjektledelse samt forvaltning av OSLs boligportefølge.

Eiendomssjefen vil i sitt arbeid bli assistert av eiendomsmedarbeider Paul Marić, som tiltrer sin stilling den 15. oktober.