Tema for Verdensdagen for sosial kommunikasjon 2012: Stillhet

Stillhet og Ord: veien til evangelisering

Pave Benedikt XVI har valgt et overraskende tema til Verdensdagen for sosial kommunikasjon 2012: Stillhet.

Verdensdagen for sosial kommunikasjon - populært kjent som mediesøndagen - feires den 20. mai neste år, søndagen før pinse. Tradisjonen tro slippes pavens budskap for anledningen den 24. januar, minnedagen for Den hellige Frans av Sales, skytshelgen for journalister og skribenter.

Vatikanets pressekontor utdypet bakgrunnen for neste års tema i en pressemelding torsdag 29.09:

I pave Benedikts tankesett representerer ikke stillheten kun et motmiddel til den konstante og ustoppelige informasjonsflyt som kjennetegner dagens samfunn, men snarere som en nødvendig faktor for dets integrasjon. Nettopp fordi stillheten fremmer vaner som dømmekraft og refleksjon, kan den primært også ses på som en måte å komme verden i møte på.