Bønneuken for kristen enhet: Velkommen til økumenisk vesper i St. Dominikus kirke

Maria Magdalena møter Den oppstandne Herre
Maria Magdalena møter Den oppstandne Herre.
Foto: Lawrence OP
”Vi skal alle bli forvandlet ved seieren i Jesus Kristus, vår Herre” (1 Kor 15,51-58)

Tirsdag 24. januar kl. 19:00 blir det økumenisk vesper i St. Dominikus kirke. Preken ved generalsekretær Ørnulf Steen, Norges Kristne Råd.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i klosterets foredragssal og innlegg om bønn ved sr. Anne-Lise Strøm, priorinne ved Lunden kloster.

St. Dominikus kirke og kloster ligger på Majorstua: Neuberg gt. 15, 0367 Oslo.

Arrangør: Katolsk-ortodokst forum og Kommisjonen for økumenikk i Oslo Katolske Bispedømme i samarbeid med de dominikanske brødre og søstre i Oslo.