Ny priorinne for St. Elisabethsøstrene i Tromsø

Sr. M. Katarina Hodyr ble den 1. januar 2012 utnevnt til en ny priorinne for St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Tromsø. Vi leser i Søstrenes Konstitusjoner art. 326: ”Konventsuperior utnevnes av Provinsialsuperior med samtykke fra hennes råd for tre år.”

Sr. M. Katarina Hodyr overtar etter Sr. M. Aloysia Brux som vært priorinne i Tromsø i 9 år. Vi takker Søster Aloysia for trofast tjeneste i så mange år. Samtidig ber vi Gud om velsignelse for Søster Katarina.

Provinsialedelsen for St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon,

Den Norske Provins