– Å seire over vår ørken av åndelig tørke, egoisme og materialisme

Pave Benedikt XVI snakket i går om fastetidens betydning under sin generalaudiens.