Økning i antall ordensprester; nedgang i antall ordenssøstre