Biskopens sekretær ut i fødselspermisjon

Gunhild Ficarra

Gunhild Ficarra

Iwona Hansen (foto2)

Iwona Hansen

Agnieszka Misiun

Agnieszka Misiun

Biskop Eidsvigs sekretær, Gunhild Ficarra, går ut i fødselspermisjon i perioden 29.03.2012 – 28.01.2013. Dette fører til visse omrokeringer i Akersveien 5.

Nåværende resepsjonist, Iwona Hansen, vil i denne perioden vikariere som biskopens sekretær.

Bispedømmet ønsker samtidig Agnieszka Misiun velkommen som vikar i resepsjonen i perioden 27.02.2012–11.02.2013. Agnieszka er utdannet pedagog fra høyskolen i Olsztyn, og snakker polsk, norsk, engelsk, tysk, russisk og italiensk.